Video xem thêm: Đặt chân tới SaPa tháng 11 thì đi đâu săn ảnh cho chất mà lại đẹp long lanh khó chối từ?