Video xem thêm: Netizen hả hê ăn mừng, CUBE lên như diều gặp gió sau khi đuổi E’Dawn và Hyuna