Video xem thêm: Những món ăn quen mặt với dân Sài Gòn, "chạy ra" Hà Nội lại tạo nên trend ẩm thực mới