Video xem thêm: "Điểm mặt" những món quà vặt đã ôm trọn cả bầu trời kí ức của người Hà Nội