Video xem thêm: Chú chó trung thành ngồi đợi 80 ngày tại nơi cô chủ thiệt mạng