Video xem thêm: Cứ tưởng An Giang đã hết chỗ chơi, ai ngờ đi mãi chưa "vơi" chút nào