Video xem thêm: Tin Trong Ngày 13/11: Stan Lee - cha đẻ của Vũ trụ Marvel qua đời ở tuổi 95,