Video xem thêm: Minh Hằng vừa nhảy vừa hát vẫn live như nuốt đĩa