Video xem thêm: Trái tim em cũng biết đau - Bảo Anh