Video xem thêm: Mất vai vào tay Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba ấm ức đòi rời khỏi công ty?