Video xem thêm: Phương Oanh ‘Quỳnh búp bê’ cover ‘Cho em gần anh thêm chút nữa’.