Video xem thêm: Cười lăn lộn khi Đức Phúc "chơi lầy" tặng thuốc bổ phế cho các fan