Video xem thêm: EXO GIÀNH CHIẾN THẮNG ĐẦU TIÊN VỚI 'TEMPO' TẠI MUSIC BANK