Video xem thêm: Người ấy là ai: Phượng Vũ được bạn trai Tây cầu hôn