Video xem thêm: Trẻ con không ai bằng, thầy Park ăn kem ốc quế còn “troll” Đình Trọng thế này đây