Video xem thêm: Sự phát triển khoa học và các trang thiết bị hiện đại đã giúp các nhà khoa học tìm ra được nhiều loài sinh vật kì dị