Video xem thêm: Đức Phúc nói gì về tóc mới của Erik?