Video xem thêm: Đừng chê bai nữa vì Dương Mịch đã không còn già khi để tóc mái xoăn