Video xem thêm: Lamborghini xưa rồi, ở Dubai bây giờ người ta di chuyển bằng máy bay