Video xem thêm: CĐV Việt Nam ăn mừng chiến thắng Manage