Video xem thêm: Xách balo vi vu thủ đô của "đất nước Triệu Voi" để thưởng thức những món ăn độc đáo