Video xem thêm: Cổ động viên Việt Nam nhuộm đỏ sân vận động Quốc gia Lào