Video xem thêm: Đỗ Nhật Nam diễn thuyết bằng tiếng Anh tại trên đất Mỹ với về "Nụ cười"