Video xem thêm: Mải mê chụp ảnh selfie, cô gái vô tình xô đổ tranh quý trong bảo tàng