Video xem thêm: Hai "thánh meme" ngày nào giờ đây lớn bộn, cùng xuất hiện trong sự kiện của Disney