Video xem thêm: TUẤN HƯNG CHIA SẺ VỀ TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE SAU SỰ CỐ Ở SÂN BÓNG "MẮT MỜ, XUẤT HUYẾT TRONG VÀ KHÔNG THỂ NHÌN RÕ CHÍNH MÌNH"