Video xem thêm: Một ARMY và ca sĩ Canada tố hit quốc dân “Love Scenario” của iKON đạo nhạc