Video xem thêm: Tuấn Hưng chia sẻ bị thi lực gairm 4/10 vì bóng đập vào mắt