Video xem thêm: Bỏ qua Đường Yên và Lưu Khải Uy, Dương Mịch tới dự tiệc của Trương Đại Đại, netizen nói: “Vì trai bỏ bạn”