Video xem thêm: Nam Anh hát bolero, chia sẻ muốn trở thành ca sĩ hát bolero