Video xem thêm: Các V.I.P phẫn nộ khi YG đã làm điều này cho tất cả nghệ sĩ khác, chỉ trừ T.O.P