Video xem thêm: Sinh nhật T.O.P, V.I.P khẳng định anh mãi là người anh cả đáng kính của BIG BANG