Video xem thêm: Những căn bệnh kì lạ tưởng chỉ có trên phim ảnh hóa ra lại có thật ngoài đời