Video xem thêm: MIDU: "CHỊ HARI CHỊ NÉ EM LUÔN ĐI, CHÚT EM NGỒI TRÊN KIA CHỊ KHÔNG CẦN ĐỌC CÂU HỎI ĐÂU"