Video xem thêm: Thử thách lộn người khiến giới trẻ thích thú bất chấp nguy hiểm