Video xem thêm: Giải mã vũ điệu "Shake me" đang lan tỏa trong cộng đồng Tik Tok