Video xem thêm: Trịnh Thăng Bình live "Em ngủ chưa?"