Video xem thêm: Ngã sập sàn trên sân khấu, mẫu nhí 4 tuổi bất ngờ thành hiện tượng trên MXH