Video xem thêm: Đàm Vĩnh Hưng: Đông Nhi xứng đáng là một ngôi sao, biết cách cư xử và chuyên n