Video xem thêm: NHỮNG SAO VIỆT NHÍ ĐÌNH ĐÁM SAU "DẬY THÌ": NGƯỜI ĐƯỢC KHEN, NGƯỜI KHIẾN KHÁN GIẢ NGỠ NGÀNG