Video xem thêm: Sau đám cưới kín đáo tại Áo La Tấn – Đường Yên nắm tay nhau ngọt ngào trở về nước