Video xem thêm: Lộ bằng chứng T.O.P (BIGBANG) bỏ bê nhiệm vụ trong giờ hành chính