Video xem thêm: Điểm danh 4 mỹ nhân trở thành tiểu hoa đán thế hệ mới của Cbiz: Họ là ai? ¨