Video xem thêm: Ngôi làng lạ kỳ có truyền thống "nuôi tóc mây" hơn 3000 năm tuổi