Video xem thêm: Indonesia tìm thấy mảnh vỡ máy bay Lion Air trên biển