Video xem thêm: Tiếp tục hợp đồng với Phạm băng Băng, một nhãn hiệu nhận cái kết đắng