Video xem thêm: Ép cân với tốc độ “bàn thờ”, CL (2NE1) đã lấy lại được vóc dáng cũ?