Video xem thêm: Dương Mịch bị tố làm trò, lợi dụng đám cưới và tên tuổi của Đường Yên để quảng cáo cho phim của mình