Video xem thêm: NHỮNG LẦN BỊ TỐ “CHẢNH CHỌE” KHIẾN SAO VIỆT MẤT ĐIỂM TRẦM TRỌNG