Video xem thêm: BTS tung Hit mới hát tiếng Anh cực chất nhưng chỉ 3 thành viên góp giọng?